Daghøjskolen er en del af AFUK

AFUK danner rammen om et utraditionelt uddannelses- og forenings- miljø fuldt af liv, latter, leg, alvor og fordybelse. Grundtanken i AFUK’s aktiviteter er at lade den enkeltes kreativitet komme til udfoldelse i et fordomsfrit fællesskab. Amatører og professionelle arbejder side om side med alt fra cirkus, performance, teater, og billedkunst til kunsten at få et godt liv

Den utæmmede kreativitet er husets sjæl. Begrebet utæmmet kan forstås ud fra billedet af det utæmmede dyr, der søger og finder sin egen føde i modsætning til det tæmmede, der venter på at maden bliver serveret.

Utæmmet kreativitet handler om selve måden at gå til livet på. Er du i stand til at finde din egen inspiration, lade dig guide intuitivt og kaste dig ud i projekter uden du aner hvor du ender? På AFUK er dette ligeså vigtigt som at beherske teknikker og færdigheder indenfor de kunstneriske fag.

Den kreative proces er vores fælles arbejdsform. Alle elever får et grundigt kendskab til dens forskellige faser, glæder og frustrationer. Vægten ligger på processen lige så meget som på produktet. Det handler om at turde bryde med vanetænkningen, vende tingene på hovedet og at se nye muligheder og løsningsmodeller.

AFUK sætter det enkelte menneskes ressourcer i centrum og hjælper dig til at udvikle:

  • din evne til at indgå i kreative processer
  • dit engagement og din livsduelighed
  • din selvtillid og tillid til andre
  • dit mod til at stå ved dig selv
  • dine samarbejdsevner og evner til at tackle det uforudsete
  • din nysgerrighed og lyst og evne til at lære
  • din evne til at tænke og drømme stor AFUK omfatter ud over Daghøjskolen også: AFUK scene, AFUK productions, Foreningerne Ørkenfortet, Innercirq og PAK.

Du er altid velkommen til at kontakte os for mere information

Kursusforløb 2024

Efterårskurser 2024:
Performativ Historiefortælling:
13/8 – 20/12- 2024.

Kunst & Aktivisme:
13/8 – 20/12- 2024.

Scenekunst & Cirkus:
 13/8 – 20/12- 2024.

Kontakt os: afuk@afuk.dk 

Undervisningstid:
mandag til fredag kl.9-15. Enkelte aftner og weekends i forbindelse med produktioner og ekskursioner.  

Priser:
Fuldtids kurser pr. semester / pr.1/2 år
Kursister på AFUK Daghøjskole med bopæl i København skal betale en deltagerbetaling for at gå på et af vores kurser:
Kunst & Aktivisme: 7.000,- pr. 1/2 år
Performativ Historiefortælling: 9.000,- pr. 1/2 år
Cirkus 1 &2 : 9.000,- pr. 1/2 år
Betalingen kan deles op i rater efter aftale med skolen.  

Det er desværre ikke muligt at søge SU til daghøjskolekurser.  

Det er i særlige tilfælde muligt at søge om nedsat betaling.
Kontakt skoleleder Stine Pilmark stine@afuk.dk   

Forsikring på Cirkus & Scenekunst:
Alle studerende på Scenekunst og cirkus skal have en egen ulykkesforsikring, eller tegne et elevmedlemsskab i Dansk Artist Forbund, der dækker en forsikring.
Prisen er: 207,- kr pr. mdr. som betales for 7 måneder ad gangen.

Kortere kurser og deltidskurser:
Kortere forløb har forskellige priser.

Kursister betalt af Københavns kommune, fra andre kommuner, eller udlændinge uden dansk cpr. skal betale 95.500 kr. pr. år

Forårssemester: 24 uger: 52.000 kr.
Efterårssemester: 19 uger:  43.500 kr.

Kontakt:

AFUK- Enghavevej 82 B – 2450 Kbh SV:
Mail afuk@afuk.dk

Er du fra udlandet?

Ansøgere fra Norden:
Nordiske statsborgere kan frit rejse ind i Danmark.

Når du har en folkeregisteradresse i København, kan du søge om dansk cpr. nr. i International House

Du kan læse mere på https://international.kk.dk/live/cpr-registration-and-documents/cpr-number

Ansøgere fra et andet EU land:
Borgere fra et EU land kan frit rejse ind og være i Danmark i max. 3 måneder, dette betyder dog at man ikke kan få dansk cpr. Nr.

Hvis man skal være her længere kræver det et EU-opholdsdokument.

Man kan læse mere om reglerne på https://international.kk.dk/live/cpr-registration-and-documents/cpr-number

Ansøgere fra et ikke EU land:
Borgere fra et ikke EU land skal have gyldig opholdstilladelse for at opholde sig i Danmark.

Det søger man i sit eget hjemland f.eks. på en dansk ambassade eller konsulat.

Man kan læse mere om reglerne på www.nyidanmark.dk

AFUK Daghøjskole bestyrelse:

Trine Schaltz ( Forperson)
Thorkild Olsen (Næstforperson)
Else With
Anne Steen Hansen
Eva Goldfinger

København d.1/6-2024