AFUK –Akademiet For Utæmmet Kreativitet, består af en række selvstændige skoler og foreninger; AFUK´s Daghøjskole, AFUK`s Produktionsskole, Foreningerne Ørkenfortet og Innercirq, samt foreningen for professionelle artister i København –PAK.
Sammen danner disse enheder rammen om et utraditionelt uddannelses og foreningsmiljø fuldt af liv, leg, alvor og fordybelse.

-Akademi, fra det græske ord akademia-”den have eller idrætsplads hvor filosoffer, kunstnere og idrætsudøvere kan mødes og udveksle tanker og bevægelse”

-Utæmmet, fordi vilde dyr finder sin egen føde,- i modsætning til de tæmmede, der venter på at
føden bliver serveret.

Rundvisning til produktionsskolens værksteder:
Tirsdage kl. 13.15 – mød op på balkonen !
Artistlinien har rundvisninger fredage kl. 9.15.Ingen tilmelding bare kom.
Obs! Ingen rundvisning i uge 42.

For mere info, kontakt en af vores vejledere: Kresten Thomsen– kresten@afuk.dk tlf: 30 54 90 95
eller Anne Turell anne@afuk.dk tlf: 51 41 97 80.

se kontrol rapport