Kort historik

” fra kælderprojekt til frodigt kultur- og uddannelsesmiljø”

1986 Den Selvejende institution Gøglerskolen starter som et uddannelsesprojekt for arbejdsløse unge i samarbejde med Den Centrale Bistandsafdeling i Københavns kommune, Ungbo og AOF-hovedstaden.

Vi starter i nogle kælderlokaler på Kigkurren 3.

1987 Gøglerskolen modtager LO´s kulturpris og DR sender en times dokumentar: ”En station mellem drøm og virkelighed” om skolen.

1987 – 1990 Skolen får besøg af slumforskere fra USA, japanske journalister, The Rotarion, delegationer fra Tyskland, Irland og Sverige mv. som søger inspiration i vores metoder, Vi laver leder- og personalekurser i kreativ kommunikation for KTAS, Dansk Socialrådgiverforening, DMC og Jysk teknologisk. Sommerkurser for langtidsfanger i Vridsløselille Statsfængsel, forestillingsturnéer, inviteret af Tyske Socialrådgivere, samarbejder med det tyske Cirkus RonCalli, Optræder på Roskildefestivalen og 15 af vores elever optræder i Cirkus Archaos’ forestilling.

Gøglerskolen vokser og vi udvider vores lokaler.

1991 – 1992 Vokseværket fortsætter og igen udvider vi vores lokalekapacitet. Fortsætter det arbejde og samarbejde, der er opstået i årene før. Ungdomsgarantien begynder at køber pladser på skolens kurser. I samarbejde med nuværende og gamle elever forbereder vi opstart af en forening, som skal fungere som et udviklende, eksperimenterende arbejdssted for det kulturelle vækstlag.

1993 Overtager flere bygninger på Kigkurren og starter Foreningen Ørkenfortet, bl.a. i samarbejde med Teater Dance Lab. Starter Aristlinien, Danmarks første og eneste professionelt målrettede artistuddannelse.

Gøglerskolen kommer til at hedde Artist- og Gøglerskolen.

1994 I Samarbejde med bystyret på den græske ø Skopelos opbygger vi Kulturprojektet KISS støttet af EU-midler under programmet: ”Youth for Europe”. Her arrangerer vi kurser og workshops for øens børn og unge i maj og september. Projektet kører hvert år frem til år 2000, hvor det nedlægges pga. nye bekendtgørelser fra Undervisningsministeriet.

Gruppen ”1/2 Pingvin med pommes fritter” dannes af Artist- og Gøglerskoleelever, som et producerende eksperimentarium der arrangerer gratis Late Night Gallashows rundt om i København på tomme byggegrunde. Gruppen får hurtigt kultstatus og har en trofast publikumsskare på op mod 800 pr. gang.
1995 Ungdomsgarantien opsiger deres aftale om køb af pladser på Gøglerskolen. Men samtidig starter den Den Fri ungdomsuddannelse(FUU). Artist- og Gøglerskolen bliver godkendt som FUU-ansvarlig skole.

1996 Starter Daghøjskolen Kigkurren (nu AFUK’ daghøjskole) og paraplynavnet ”Akademiet For Utæmmet Kreativitet (AFUK) opstår, som en form for samlebegreb for alle de aktiviteter der foregår på og omkring Kigkurren .

Vi underskriver en samarbejdsaftale med Statscirkusskolen i Moskva, og sender de første 9 artistelever på intensivt træningsophold.

Starter et samarbejde med skuespilleren Baard Owe for at kombinere hans træningsform med vores performancekurser. Vi får ikke tid til at holde et ordentligt 10-årsjubilæum.

1997 Vi indgår et samarbejde med ”Parken”, som administrerer Cirkusbygningen, hvor vores artistelever kan træne luftnumre og vi holder Cirkusbygningen åben på Kulturnatten med et 9-timers workshop og underholdningsprogram og har 13.000 besøgende. Vi samarbejder med en Cirkusskole i Belfast og et Teaterprojekt i Dublin (for udsatte børn og unge), støttet af Kaleidoskop-midler.

1998 Udvider igen. Denne gang med 1100m2 på Refshaleøen. Atelier Riggerloftet er en realitet med tilbud om kurser i scenografi og billede, samt arbejdspladser til projektatelier-elever. Starter forsøgsprojektet Fantomets Flyvende Fætre, støttet af FOS

Kulturnat i Cirkusbygningen igen, denne gang sammen med gruppen Baal. Producerer cirkofonien Nova Exit, en nycirkus-forestilling med vores første ”afgangsstuderende” på FUU. . Udvikler vores samarbejder i henholdsvis Grækenland, Moskva, Irland og Sverige. Vi opretter kurser med Martin Spang Olsen i Sang Dans og Slagsmål.

1999 Vi er med til at danne en aktionsgruppe for en højere Nordisk artistuddannelse og vi deltager i Nycirkuskonferencer rundtomkring i Europa.

Tidligere elever danner den erhvervsdrivende forening: Performergruppen Nova Exit, der indgår en kontrakt med Hotelkoncernen Scanticon – Comwell om at udvikle koncepter og levere underholdning ved konferencer, firmaarrangementer o. lign.

2000 Vi etablerer et samarbejde med Dansk Artistforbund omkring oprettelse af en dansk Artistgrunduddannelse. Arbejdet genoptages i 2005 i samarbejde med Københavns Kommune. Vi starter et samarbejde med Nordisk Film omkring kultur og erhverv og løser opgaver for bl.a. AstraZeneca, NovoNordisk og Microsoft. Vores elever optræder på Roskildefestivallen.

2001 Optræder på Kunstindustrimuseet og det Franske Kulturinstitut. Tidligere elever producerer – i Nova Exits regi – den første danske professionelle Nycirkusforestilling: ”Apropos”, støttet af kulturmidler. Den opføres i Kanonhallen.

2002 Daghøjskolerne glider ud af statsligt regi og det bliver nu kommunale. København vælger at bibeholde alle daghøjskoler og AFUK’s daghøjskole er reddet.

Den Fri Ungdomsuddannelse skal afvikles og de sidste uddannelsesplaner bliver underskrevet i januar. Som konsekvens heraf er der ikke elevgrundlag for Gøglerskolen, som bliver afviklet i løbet af 2002, samtidig med at vi arbejder på at få godkendt en produktionsskole. Det lykkes i efteråret.

Starter samarbejde med Kaospiloterne i Århus om udvikling af undervisning.

2003: AFUK’s Produktionsskole starter 1. februar med undervisningstilbud for unge uden en kompetencegivende ungdomsuddannelse.

Der er følgende værkstedstilbud: Kulturpiloterne, Projektatelier, Idé- og Design, Artistlinien, Madværksted, Kontor og booking.

Den årlige Festivitas cementerer sig selv som en succes –2 dage med 12 timers non-stop underholdning fra 3 scener for over 1000 gæster.

Derudover producerer vi : Utæmmet Cirkus Grandprix i Kanonhallen.

Foreningen Innercirq starter et tilbud til børn og unge om nycirkustræning 3 aftner om ugen. Undervisningen varetages af tidligere og nuværende elever fra AFUK.

Af større jobs i AFUKs regi kan nævnes: Event for 5.000 mennesker i Bella Center i forbindelse med en FAF-festival(Familie- og ArbejdsmarkedsForvaltningen, København), Kæmpe event & workshop for SimCorp, opstart af 3-årigt samarbejde med TIB omkring årlige teambuildingskurser.

2004: Produktionsskolen etablerer sig og finder sine ben i den nye lovgivning. Vi etablerer et nyt værksted ”Butik og handel” i den nyåbnede butik ”Swedish Undercover”- en butik der sælger re-designede møbler, eget tekstil-design, genbrug m.m. i butikslokale i Skydebanegade på Vesterbro.

4 dages Utæmmet Cirkus Cabaret og workshops ved Islands Brygge Kulturhus.

Workshops og forløb i gøgl, teater & alternative idrætstimer på forskellige folkeskoler.

Opstart af samarbejde med Team Consult omkring workshops & kurser for virksomheder og Institutioner, herunder Justitsministeriet, HK, ATP, Statsamtet m.fl.

Vi starter samarbejde med Gabriel Jensens Ferieudflugter & ATP – om sommer- og efterårs workshops i teater & Cirkus for børn, som stadig kører.

2005 Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune vedtager, at der skal arbejdes for at etablere en statslig artistuddannelse i AFUK ’s regi. Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentation af Økonomi-, Kultur- og Fritids- og Uddannelses- og Unge forvaltningen og AFUK’s ledelse.

NY-cirkusforestillingen ”Round about” sættes op i Kanonhallen i Nova Exits regi. Forestillingen modtager midler fra Kunstrådet. Samarbejde med K.I.T., Kanonhallen og Dansk Artist Forbund om at etablere et fundament for Ny Cirkus i Danmark indenfor de næste tre år.

Vi deltager i den store HC. Andersenparade med 3 lastbiler, luftartister i kraner, kæmpe-kostumer, tableauer, motorcykler.

Optæden ved den officielle åbning af Fernand Legér udstilling på Kunstmuseet ARKEN.

Indvielse fra 18 meters højde af den nye tilbygning Orkanen på Malmö Högskola. Workshop med afsluttende forestilling for 400 medarbejdere fra DakoCytomation.

2006 Arbejdsgruppen arbejder videre på Artistuddannelsen. En forskningsundersøgelse af AFUK’s pædagogik og resultater sættes i gang

Gøglerskolen/AFUK fylder 20 år, som fejres med en kæmpe Festivitas, hvor gamle elever fra nær og fjern kommer og viser deres nyeste produktioner. Weekenden efter vores egen jubilæums-Festivitas på Kigkurren rykker vi ”teltpælene” op og kører med kranbil til Østerfælledtorv, hvor vi med 2 dages fuldt program skyder K.I.T.- Nycirkus festival i gang. Om natten laves Utæmmet Nat-Cabaret i K2 med internationale artister & performere.

AFUK & Nova Exit åbner årets Reumert-prisuddeling på Det Kongelige Teater.

Tidligere artistelev Anders Astrup Jensen modtager årets talentpris.

Åbning af design-udstilling på kunstmuseum i Värnamo, Sverige.

Elever fra AFUK & nycirkusartister fra Nova Exit optræder for 8.000 gæster i forbindelse med Rotarys verdenskongres i Bella Centeret.

Optræden ved åbning af den nye cykelbro mellem Kalvebod- & Islands Brygge.

De igangværende samarbejder med Kaospiloterne, Team Consult, K.I.T. , skoler og institutioner fortsætter og udvikles.

2007 I marts sendes ansøgning om etablering af en Artistuddannelse til Undervisnings- og Kulturministeriet. Ansøger er Københavns kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen.

Borgerrepræsentationen vedtager plan for Bavnehøj og indbefatter hele AFUK’s udflytning i Remiserne.

En spørgeskemaundersøgelse af, ”hvad et forløb på Artistlinien kan føre til” publiceres. Den viser meget fine resultater.

Forskningsrapporten ” På Livet Løs” ved Søren Langager, Anne Marie Højmark og Spæt Henriksen om AFUK som læringsmiljø udkommer.

2008: Artistlinien flytter ind i Remisen, og i juni afholdes vores traditionsrige Festivitas & natcabaret for første gang i vores de lokaler og besøges af ca. 2000 publikummer.

I samarbejde med Dansk Artistforbund & K.I.T. afholder vi stort Cirkusseminar i Remisen – og på baggrund af dette udkommer rapporten: NyCirkus – Ny Kunst.

AFUKs artistlinie bliver fuldgyldige medlemmer af FEDEC.

2009: Kys en Tigers Performancekurser bliver overtaget af AFUK og daghøjskolen vokser hermed fra 55 taxameterfinansierede årselever til 76. AFUK’s daghøjskole er hermed den største i København.

16 artister fra AFUK laver den Officielle åbning af World Outgames på Københavns Rådhusplads.

Hele AFUK flytter på Hovedbiblioteket for 1 dag og laver Kulturnat.

2010:

Maj 2010 det meste af AFUK flytter til Remisen, og de sidste flytter fra Kigkurren 1 november.

Sept. 2010 Første store konference i Remisen – Grønne Erhverv Københavns Kommunes Miljø- og teknik forvaltning 300 pers. Derudover arrangementer for Change the Game, Kulturforvaltningen Kbhs kommune.

PÅ Daghøjskoen starter vi Iværksætterkursus i samarbejde med Kaospiloterne.

Vi laver kæmpe åbnings event for Rambøll af deres nye domicil – og bl.a. laver artister luftakrobatik fra 30 meters højde

2011:

Marts 2011 Officiel Åbning af remisen

Skateværksted starter. Vi laver en lang række events og arrangementer, bl.a. for socialministeriet, hvor alle skolens værksteder er involveret i alt fra oppyntning, udsmykning, forplejning, optræden, servicering m.m. AFUKs foreninger vokser, vi åbner op for morgen yoga for hele København, der laves et utal af aktiviteter og hold for børn og voksne indenfor nycirkusgenren – og der er ventelister til børnecirkushold.

2012: Samarbejde med Fields –Hele AFUK rykker ud med stor musikalsk parade og artistoptræden og befolker Fields i forbindelse med deres 8 års fødselsdag.

Derudover holder vi fast i vores årlige Festivitas i juni måned som nu bliver besøgt af mere end 3000 pers. Daghøjskolen starter spiludviklingskurset Royal Game Club. Københavns kommune bevilliger 6,25 mio. Til Nycirkus-uddannelse, fordelt over de næste tre år. Og regeringen bevilliger 6 mio. til Nycirkus-uddannelse i samarbejde med Københavns kommune, fordelt over de næste 4 år.

2013: Antallet af konferencer og events forøges – og vi afholder events for bla. Cevea, CEFU, Købehavns kommune, Alumni og mange flere. Samarbejde med Fields fortsætter.

2014: 1. September starter Danmarks første videregående Nycirkusuddannelse

AMoC.– Akademiet for Moderne Cirkus. Uddannelsen er en 4-årig forsøgsuddannelse og skal uddanne 2 årgange professionelle nycirkusartister på et internationalt niveau.

12 studerende bliver optaget og har 3 år på SU til at uddanne sig til nycirkusartister på bachelourniveau. AFUK starter en ny tradition med en stor lanterneparade som går igennem Sydhavnen og Vestre kirkegård alle helgenens aften.

2015: Vi lægger hus til publicistklubbens store prisuddeling, og en lang række andre konferencer, events for både offentlige og private virksomheder.

2. Årgang på AMoC starter. AMoC bliver præsenteret på Circa-festivallen i Auch, og uddannelsen vækker stor interesse fra det internationale videregående cirkusuddannelses miljø.Vi starter uddannelses projektet ”at ruste sig” og modtager 2.4 mill fra velouxfonden til at udvikle og gennemføre projektet over de næste 2 år. Produktionsskolen indleder samarbejde med bla. forskellige folkeskoler/klubber i nærområdet, i f.h.t. den nye skolereform.