Kort historik

”fra kælderprojekt til frodigt ungdoms, uddannelses, og kultur miljø”

1986
Den Selvejende institution Gøglerskolen -et uddannelsesprojekt for arbejdsløse unge, i samarbejde med Den Centrale Bistandsafdeling i København, Ungbo og AOF starter d 12 marts på Kigkurren 3.

Vores første optræden er til Anker Jørgensens afgang som formand.

1987
Gøglerskolen modtager LO´s kulturpris og DR sender en times dokumentar: ”En station mellem drøm og virkelighed” om skolen.

1987 – 1990
Skolen får besøg af forskere fra USA, japanske journalister, The Rotarion, delegationer fra Tyskland, Irland og Sverige. Vores elever er med til at lave kurser i kreativ kommunikation for KTAS, Dansk Socialrådgiverforening, DMC, Jysk teknologisk og sommerkurser for langtidsfanger i Vridsløselille Statsfængsel. Forestillingsturné i Tyskland, samarbejder med det tyske Cirkus RonCalli, Optræder på Roskildefestivalen og vores elever optræder i Cirkus Archaos’ forestilling som ”metalclowns”.  Gøglerskolen vokser og vi udvider vores lokaler.

1991 – 1992
Vi udvider igen. Ungbo går konkurs og vi får en aftale med Ungdomsgarantien. I samarbejde med nuværende og gamle elever forbereder vi opstart af en forening, der kan have aktiviteter i vores lokaler udenfor skolens undervisningstid.

1993
Overtager flere bygninger på Kigkurren og starter Foreningen Ørkenfortet.

Starter Artistlinien, Danmarks første og eneste professionelt målrettede artistuddannelse.

Gøglerskolen ændrer navn til Artist- og Gøglerskolen.

1994
I Samarbejde med bystyret på den græske ø Skopelos opbygger vi Kulturprojektet KISS støttet af EU-midler under programmet: ”Youth for Europe”. Vi holder kurser og workshops for øens børn og unge. Projektet kører frem til år 2000, hvor det nedlægges pga. nye bekendtgørelser fraUVM.

Gruppen ”1/2 Pingvin med pommes fritter” dannes af Artist- og Gøglerskoleelever, som et producerende eksperimentarium der arrangerer gratis Late Night Gallashows rundt om i København på tomme byggegrunde. Gruppen får hurtigt kultstatus og et trofast publikum på op mod 800 pr. gang.

1995
Ungdomsgarantien opsiger deres aftale om køb af pladser på Gøglerskolen. Samtidig starter den Den Fri ungdomsuddannelse (FUU).  Artist- og Gøglerskolen bliver godkendt som FUU-ansvarlig skole.

1996
Vi starter en Daghøjskole så unge med en studentereksamen også har en mulighed for at studere her, og  paraplynavnet ”Akademiet For Utæmmet Kreativitet” (AFUK) opstår, som en form for samlebegreb for alle aktiviteter. Vi underskriver en samarbejdsaftale med Statscirkusskolen i Moskva, og sender de første 9 artistelever på intensivt træningsophold. Starter et samarbejde med skuespilleren Baard Owe for at kombinere hans træningsform med vores undervisning i mod.

1997
Vi indgår et samarbejde med ”Parken”, som administrerer Cirkusbygningen, hvor vores artistelever kan træne luftnumre og vi holder Cirkusbygningen åben på Kulturnatten med et 9-timers workshop og underholdningsprogram og får 13.000 besøgende. Vi samarbejder med en Cirkusskole i Belfast og et Teaterprojekt i Dublin (for udsatte børn og unge), støttet af Kaleidoskop-midler.

1998
Udvider igen. Denne gang med 1100m2 på Refshaleøen. Atelier Riggerloftet er en realitet med kurser i scenografi og billedkunst. Starter forsøgsprojektet Fantomets Flyvende Fætre, støttet af FOS. Kulturnat i Cirkusbygningen igen, denne gang sammen med gruppen Baal.  Producerer cirkofonien Nova Exit, en nycirkus-forestilling med vores første ”afgangsstuderende” på FUU.

1999
Vi er med til at danne en aktionsgruppe for en højere Nordisk artistuddannelse og vi deltager i Nycirkuskonferencer rundtomkring i Europa.

Vi danner den erhvervsdrivende forening: Performergruppen Nova Exit, og indgår en kontrakt med Hotelkoncernen Scanticon – Comwell om at udvikle koncepter og levere underholdning ved konferencer, firmaarrangementer o. lign.

2000
Vi etablerer et samarbejde med Dansk Artistforbund omkring oprettelse af en dansk Artistgrunduddannelse. Vi starter et samarbejde med Nordisk Film omkring kultur og erhverv og løser opgaver for bl.a. AstraZeneca, NovoNordisk og Microsoft. Vores elever optræder på Roskildefestivallen.

2001
Optræder på Kunstindustrimuseet og det Franske Kulturinstitut. Vi producerer i Nova Exits regi – den første danske professionelle Nycirkusforestilling: ”Apropos”, støttet af kulturmidler. Den opføres i Kanonhallen.

 

2002
Daghøjskolerne glider ud af statsligt regi og det bliver nu kommunale.

Den Fri Ungdomsuddannelse skal afvikles og de sidste uddannelsesplaner bliver underskrevet i januar. Som konsekvens heraf er der ikke elevgrundlag for Gøglerskolen, som bliver fviklet i løbet af 2002, samtidig med at vi arbejder på at få godkendt en produktionsskole. Det lykkes i efteråret.

Starter samarbejde med Kaospiloterne i Århus om udvikling af undervisning.

2003
AFUK’s Produktionsskole starter 1. februar med undervisningstilbud på 6 forskellige værksteder for unge uden en kompetencegivende

Den årlige Festivitas cementerer sig selv som en succes –2 dage, 3 scener og over 1000 gæster. Derudover producerer vi forestillingen: Utæmmet Cirkus Grandprix i Kanonhallen. Foreningen Innercirq (tidligere og nuværende elever fra vores Artistlinie) starter nycirkustræning for børn og unge 3 aftner om ugen.  Af større jobs i AFUKs regi kan nævnes: Event for 5.000 mennesker i Bella Center i forbindelse med en FAF-festival(Familie- og ArbejdsmarkedsForvaltningen, København), Kæmpe event & workshop for SimCorp samt opstart af 3-årigt samarbejde med TIB omkring årlige teambuildingskurser.

2004
Produktionsskolen etablerer sig og finder sine ben i den nye lovgivning. Vi åbner en butik ”Swedish Undercover”- der sælger re-designede møbler, eget tekstil-design, tryk og genbrug i Skydebanegade på Vesterbro. 4 dages Utæmmet Cirkus Grand Prix og workshops ved Islands Brygge Kulturhus. Workshops & alternative idrætstimer på forskellige folkeskoler.  Starter samarbejde med Team Consult omkring workshops & kurser for virksomheder og Institutioner, herunder Justitsministeriet, HK, ATP, Statsamtet m.fl.  Vi starter samarbejde med Gabriel Jensens Ferieudflugter & ATP – om sommer- og efterårs workshops i teater & Cirkus for børn, som stadig kører.

2005
Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune vedtager, at der skal arbejdes for at etablere en statslig artistuddannelse i AFUK ’s regi. Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentation af Økonomi-, Kultur- og Fritids, Uddannelses- og Unge forvaltningen og AFUK’s ledelse.

NY-cirkusforestillingen ”Round about” sættes op i Kanonhallen i Nova Exits regi. Forestillingen modtager midler fra Kunstrådet. Samarbejde med K.I.T., Kanonhallen og Dansk Artist Forbund om at etablere et fundament for Ny Cirkus i Danmark indenfor de næste tre år.  Vi deltager i den store HC. Andersenparade med 3 lastbiler, luftartister i kraner, kæmpe-kostumer, tableauer, motorcykler.

Optræden ved den officielle åbning af Fernand Legér udstilling på Kunstmuseet ARKEN. Indvielse fra 18 meters højde af den nye tilbygning Orkanen på Malmö Högskola. Workshop med afsluttende forestilling for 400 medarbejdere fra DakoCytomation.

2006
En forskningsundersøgelse af AFUK’s pædagogik og resultater sættes i gang

Gøglerskolen/AFUK fylder 20 år, vi holder en kæmpe Jubilæums-Festivitas. Gamle elever fra nær og fjern kommer og optræder. Weekenden efter, rykker vi ”teltpælene” op og kører med kranbil til Østerfælledtorv, hvor vi med 2 dages fuldt program skyder K.I.T.- Nycirkus festival i gang. Om natten skaber vi den første ”Utæmmet Nat-Cabaret” i K2 med internationale artister & performere.

AFUK & Nova Exit åbner årets Reumert-prisuddeling på Det Kongelige Teater.

Tidligere artistelev Anders Astrup Jensen modtager årets talentpris.  Åbning af design og kunst-udstilling i Värnamo, Sverige. Vi optræder for 8.000 gæster i forbindelse med Rotarys verdenskongres i Bella Centeret. Optræden ved åbning af den nye cykelbro mellem Kalvebod- & Islands Brygge. De igangværende samarbejder med Kaospiloterne, Team Consult, K.I.T. , skoler og institutioner fortsætter og udvikles.

2007
I marts sendes ansøgning/ borgmesterbrev om etablering af en Artistuddannelse til både Undervisnings- og Kulturministeriet. Ansøger er Københavns kommune, Kultur- og Fritidsudvalget og Børn- og Ungeudvalget. Borgerrepræsentationen vedtager plan for Bavnehøj og indbefatter hele AFUK’s udflytning i Remiserne. Der bevilliges 25 mio. kr til ombygning af AFUKs fremtidige lokaler. En undersøgelse af, ”hvad et forløb på Artistlinien kan føre til” publiceres. Den viser meget fine resultater. Forskningsrapporten ” På Livet Løs” ved Søren Langager, Anne Marie Højmark og Spæt Henriksen om AFUK som læringsmiljøfor ”utilpassede unge” udkommer.

2008
Artistlinien flytter ind i Remisen, og i juni afholdes vores traditionsrige Festivitas & natcabaret for første gang i de nye lokaler og besøges af godt. 2000 publikummer.

I samarbejde med Dansk Artistforbund & K.I.T. afholder vi stort Cirkusseminar i Remisen – og på baggrund af dette udkommer rapporten: NyCirkus – Ny Kunst. AFUKs artistlinie bliver fuldgyldige medlemmer af den internationale sammenslutning af professionelle nycirkusuddannelser, FEDEC.

2009
AFUKs daghøjskole  overtager daghøjskolen Kys en Tigers kurser og vokser fra 55 til 76 årselever.

16 artister fra AFUK optræder til den Officielle åbning af World Outgames på Københavns Rådhusplads. Hele AFUK flytter på Hovedbiblioteket for 1 dag og laver Kulturnat.

2010
Maj: det meste af AFUK flytter til Remisen, og de sidste flytter fra Kigkurren 1 november.  Første store konference i Remisen på Enghavevej er Grønne Erhverv Københavns Kommunes Miljø- og teknik forvaltning 300 pers. Derudover arrangementer for Change the Game, Kulturforvaltningen Kbhs kommune. PÅ Daghøjskoen starter vi Iværksætterkursus i samarbejde med Kaospiloterne. Vi laver kæmpe åbnings event for Rambøll af deres nye domicil med luftakrobatik fra 30 meters højde

2011
Marts Officiel Åbning af remisen.  Skateværksted starter. Vi laver en lang række events og arrangementer, bl.a. for socialministeriet, hvor alle værksteder og linier er involveret i alt fra            udsmykning, forplejning, optræden, servicering m.m.  AFUKs foreninger vokser, vi åbner            op for morgen yoga for hele København, der laves et utal af aktiviteter og hold for børn og voksne          indenfor nycirkusgenren – og der er ventelister til alle børnecirkushol

2012
Samarbejde med Fields –Hele AFUK rykker ud med stor musikalsk parade og artistoptræden og befolker og udsmykker Fields i forbindelse med deres 8 års fødselsdag.

Derudover holder vi fast i vores årlige Festivitas i juni måned som nu bliver besøgt af mere end 3000 pers. Daghøjskolen starter spiludviklingskurset Royal Game Club. Københavns kommune bevilliger 6,25 mio. Til Nycirkus-uddannelse, fordelt over de næste tre år. Og regeringen bevilliger 6 mio. til Nycirkus-uddannelse i samarbejde med Københavns kommune, fordelt over de næste 4 år.

2013
Antallet af konferencer og events forøges – og vi afholder events for bla. Cevea, CEFU, Købehavns kommune, Alumni og mange flere.

2014
Vi laver atter fødselsdagsparade i Fields. 1. September starter Danmarks første videregående        Nycirkusuddannelse AMoC.– Akademiet for Moderne Cirkus. Uddannelsen på bachelorniveau, er en

3-årig SU godkendt forsøgsuddannelse. Den skal uddanne 2 årgange professionelle          nycirkusartister på et internationalt niveau. AFUK starter en ny tradition med en stor lanterneparade   som går igennem Sydhavnen og Vestre kirkegård alle helgenens aften. Vi holder workshops for    områdets beboere i at lave lanterner, og ender med et stort optog med 100vis lanterner og deltagere i     alle aldre.

2015
Vi lægger hus til publicistklubbens store prisuddeling, og en lang række andre konferencer, og events for både offentlige og private virksomheder. 2. Årgang på AMoC starter. AMoC bliver præsenteret på Circa-festivallen i Auch, og uddannelsen vækker stor interesse fra det internationale videregående cirkusuddannelses miljø.  Produktionsskolen og Foreningen Ørkenfortet modtager 2.4 mio. fra Velouxfonden til at udvikle og gennemføre projektet  ”At ruste sig” over de næste 2 år. Produktionsskolen indleder samarbejde med bl.a. forskellige folkeskoler/klubber i nærområdet, i f.h.t. den nye skolereform.

2016
AFUK fylder 30 år.Vi starter 2 hold under den nye kombinerede Ungdomsuddannelse KUU, R.U.M og    E.T.  Projekt At Ruste sig er skudt i gang og vi udvikler 3 nye gamle fag på AFUK: Kvajepligt, Pli & Ynde og Krop & Humør.

2017
Et nyt KUU hold, Filmassistent starter i samarbejde med Filmværkstedet, Vi bygger fysisk legebane         & botanik, AMoC har første 1e afgang. vi producerer nycirkusforestillingen Circus on my mind til     kulturby Aarhus, Cille Lansade (kunstnerisk leder af Chateau de Monthelon) instruerer.

2018
AMoC 4 årige forsøgsudd.slutter, og kan videregive en ekstern evalueringsrapport der viser virkeligt        gode resultater.

2019
AFUK 33 år, produktionsskolen virksomhedsoverdrages til den nye institution FGU AFUK Scene starter op med gæstespil af kristijan ingimarsson…. Feral Festival ser dagens lys

Meget stor huskunstnerbevilling til projekt med Sisters Hope

Cirkustalent danmark

Åben skole

………
2020
2021