Hvad er AFUK?

AFUK er et levende fællesskab beliggende på Enghavevej 82B.
AF

  • AFUK fonden
  • AFUK Daghøjskolen
  • AFUK productions
  • AFUK scene
  • AFUK event
  • Foreningen Ørkenfortet

AFUK er rammen om et utraditionelt uddannelses- og foreningsmiljø. Et miljø der også laver festivaller, events, konferencer, udstillinger, workshops, markeder, forestillinger og meget mere.  AFUK er et sted hvor iværksættertrangen stimuleres, og hvor alverdens gode og vilde idéer kan føres ud i livet. Vores lokaler er rå og åbne mulighedsrum og rummene er fulde af liv døgnet rundt.

Alle aspekter af AFUK er funderet i en grundlæggende tro på, at der bor en skabende drivkraft inde i alle mennesker. En kraft der gør os i stand til at forbedre det eksisterende og til at frembringe noget helt nyt. Til at dygtiggøre os og frigøre vores kreativitet. Til at løse vores problemer og til at skabe et bedre liv. Det handler om at få greb om, styrke og målrette denne drivkraft. Det handler om at man som det utæmmede dyr bliver i stand til at gå ud og finde sin føde. Frem for at vente passivt på at den bliver serveret.

AFUK vil hellere inspirere end instruere. På AFUKs Daghøjskole vil vi gerne inspirere til at afprøve ting der ved første øjekast kan se svære ud, både i forhold til faglig kunnen og personlig udvikling. Det handler om at:

-lære sig at man kan klare mere end man måske troede at man kunne.
-ranke ryggen og løfte hovedet.
-øve sig i at møde udfordringer med mærkbart større mod.
-se ud over de begrænsninger som oftest kun findes inde i hovedet.
-afprøve ting, som ved første øjekast ser sværere eller endda helt umulige ud.

-Akademi

Fra det græske ord akademia
”den have eller idrætsplads hvor filosoffer, kunstnere og idrætsudøvere kan mødes og udveksle tanker og bevægelse”

-Utæmmet

Fordi vilde dyr finder deres egen føde, i modsætning til de tæmmede, der venter på føden bliver serveret.

CITATER

På afuk bruger vi citater og ordsprog som en slags huskeliste eller inspiration i vores arbejde. Her er nogle af dem.

HISTORIK

AFUK har en lang historie, vi startede faktisk tilbage i 1986. Hvis du vil vide mere om vores rejse så klik her.