PERFORM- Styrk dit mod og talent!

PERFORM

 PERFORM
– STYRK DIT MOD OG TALENT!

 

På PERFORM kombinerer vi krop og stemme i fysisk teater. 

På AFUK arbejder perform og artistlinien tæt sammen med udgangspunkt i værktøjer fra bl.a. teater, performance, cirkus og dansens verden.
Perform arbejder med drama, stemme, sang – både solo og i gruppe.

Der arbejdes på tværs af linierne med fysisk grundtræning, move, rytme/ timing, improvisation, fysisk & visuel performance og produktion af materiale til visninger, acts og forestillinger.

Vil du udvikle og udforske indlevelse, mod, opfindsomhed og evnen til at formidle, uanset om du drømmer om at søge videre på scenekunst-skoler, vil arbejde indenfor et hvilket som helst område hvor formidling er i fokus, eller du trænger til inspiration og udfordringer?

Udover hovedfagene Drama, Sang og musikalsk træning arbejder vi med projekter, selvstudie og ugentlige visninger. Du øver dig på idéudvikling, improvisation og scenisk nærvær, når du træner at optræde foran et live-publikum både på skolen og ude i byen.

PERFORM er et intensivt kursus, der skærper din koncentration og udvider dine muligheder i samarbejde med andre, der også er fuldt engageret i den fælles opgave. Dine grænser bliver udfordret og flytter sig, når du træner dit mod og din kropslige forståelse. Samtidig styrker du din evne til at tage ansvar og bruge din kreativitet i faglige og personlige sammenhænge.  

 Er du interesseret ?  Kontakt os på afuk@@afuk.dk  
Tilmelding til optagelsesworkshop tirsdag d.18 januar kl.16 HER.
Priser, startdato m.m. læs HER.

Karrieremuligheder

PERFORM  kan du bruge som et godt springbræt til uddannelse indenfor éen af de sceniske genrer, f.eks. på DDSKS, Musik konservatoriet eller lign.

Undervisningens forskellige teknikker og teorier fungerer som indgang og inspiration til arbejde og uddannelse indenfor brancher og områder, hvor du skal kunne præstere og performe med gennemslagskraft.

Hvad forventer vi af dig?

Vi forventer, at du arbejder motiveret og har lyst til at rykke dig. At du deltager engageret i undervisningen, er nysgerrig og møder til aftalt tid. Undervisningen på PERFORM kræver at du afsætter tid til en del hjemmearbejde af forskellig karakter, både solo og gruppearbejde. Den primære undervisningstid på PERFORM ligger hverdage fra kl. 9-16. Der vil være perioder med aftenundervisning og forestillinger, samt weekendprøver i forbindelse med produktioner.

Fagene

Sang & stemmetræning:

Du kommer til at synge forskellige genrer og bruge stemmen på mange forskellige måder. Vi arbejder både med korarrangementer og solistisk i masterclass form.

Vi arbejder bla. med kropsholdning, åndedræt, støtte, stemmemassage og afspænding.

Solo sang: (små hold)

Du arbejder solo med indstudering af relevant materiale, stilkendskab, udtryk, fortolkning, improvisation, rytmik, frasering, sangteknik og mikrofonteknik. Vi arbejder med begrebet kernestemme og med dit personlige udtryk. Fysisk grundtræning for ‘sangerkroppen’ opbygger eller afspænder de muskler der skal være i balance for at du får de optimale betingelser for at synge og bruge din stemme frit.

BasMus

Basal musisk arbejde der indbefatter; Rytmisk grundtræning, SDS ( sang, dans og spil), musikalsk arrangement, komposition, stomp, kor mm.

Solodrama

Du lærer dig selv og dine virkemidler at kende, du bliver klar over dine mønstre og vaner. Du finder din styrke og lærer hvordan du udtrykker dig med din blotte tilstedeværelse i rummet. Der arbejdes med forsk. former for tekst & improvisation. Solodrama foregår i mindre hold.

Fællesdrama / improvisation

Du lærer at lytte & samarbejde med de andre på scenen. Det handler om at sige ja til hinanden, så forskellighederne samles til et fælles udtryk, der når ud over rampen. Her arbejdes med kontakt, samarbejde, forskellige former for improvisation og tekster.

Fysisk grundtræning

Træningen kan f.eks. bestå af alm. styrketræning, yoga, MB –træning (mind& body) og gulv-akrobatik. Du kommer til at mærke på din krop, hvor vigtig en god grundform er for at kunne udvikle dit udtryk og få det ud over scenekanten.

Dans / bevægelse

Her arbejdes der både med koreografi og skabelse af eget materiale.
Forskellige genrer fx. : moderne dans, butho, jazz dance,  ballet og HipHop

Fredagsvisning

De fleste uger slutter med en performance-workshop. Her er chancen for at afprøve performance idéer og gå i dybden med materialet på scenen, f. eks. med solosang, dramatiske tekster, dans, duetter, digte, fri scene m.m. Her gives feedback fra lærerne, og vi arbejder videre med din performance.

LAB

Et laboratorium – et undersøgelsesrum. I LAB bliver forskellige temaer undersøgt og afprøvet.