Bogen

Hvordan ruster man sig?

Hvordan bliver man klar og forbereder sig til at kunne tage og gennemføre beslutninger, der kan skabe fundament for et velfungerende liv, man kan trives i?
Hvordan forbereder man sig til at kunne opnå en god og fri kommunikation og væren sammen med andre? Eller hvordan forbereder man sig på at overvinde det ubehag, man kan føle, når noget er nyt og ukendt? Hvordan bliver man klar til at ikke fravælge muligheden for udvikling og læring, selvom det også betyder, at man kan opleve følelser af frygt og usikkerhed?

På AFUK prøver vi at besvare disse spørgsmål med at kigge nysgerrigt på det hele menneske og med at skemasætte træning og udvikling af mod, indlevelsesevne, og kreativ indstilling.

AFUK er på mange måder en slags opdragelsesanstalt, hvor vi er med til at opdrage hinanden på kryds og tværs. Lærerne skal kunne gå forrest med nysgerrighed og engagement. De skal kunne italesætte hvorfor, vi arbejder, som vi gør og de skal inspirere deltagerne til at være opmærksomme og tage ansvar for hinanden.

Mennesker trænger til at blive set. Lige præcis som dem de er. Ikke at blive vurderet ud fra fastlagte parametre eller snævre målkriterier. Mennesker trænger til at ”være i øjenhøjde”. Blive respekteret og taget alvorligt.
Rigtig respekt og retfærdighed må nødvendigvis være en forskelsbehandling, hvor vi stiller forventning til hinanden om at gøre sig umage så godt man kan i læringssituationer med forskellige succeskriterier.

Det er så forskelligt, hvad der er nemt og hvad der er svært. At løfte hinanden er også at løfte sig selv. At løfte hinanden er også at støtte hinanden i at kaste sig ud i ting, man ikke har prøvet før. At turde det kræver, at man har et solidarisk og mobbefrit miljø. Sådan et miljø skaber vi gennem mange af de tiltag og øvelser, som denne bog beskriver.

Håndbogen forventes færdig i september 2018.