Dogmet

Kvajepligtsdogme

Ordet Kvajepligt er opstået ud fra et behov for at gøre op med nulfejlskulturen og den lidt vage frase ”plads til at fejle”.
Kvajepligten handler om at øve sig i at overvinde det ubehag, man kan have i forskellige situationer. Det handler om at have de 5 sekunders MOD, det kræver at stille et spørgsmål, de 5 minutters MOD det kræver at ringe til sin sagsbehandler eller de 5 timers MOD det kræver at være i skole hele dagen.

Men det er ikke let at gøre det, der er svært. Vi skal hjælpe hinanden og det gør vi hver dag på AFUK.
Og selvom vi meget gerne ville det, så kan vi ikke være alle steder på én gang og støtte alle i at bruge sin Kvajepligt, så derfor har vi fremstillet dette Kvajepligtsdogme.

Du kan bruge Kvajepligtsdogmet alene eller sammen med din familie, dine venner, din klasse eller på din arbejdsplads. I skal vælge de dogmeregler, som passer til det, I gerne vil øve jer på. Dogmereglerne er magnetiske, så I kan sætte dem på medfølgende jernplade eller et andet synligt magnetisk sted. I skal også beslutte jer for hvor lang tid dogmet skal gælde – er der en tidsfrist på, hvornår I skal have været igennem det hele eller gælder det bare hele tiden. Hvordan følger I op på det? Skal I vende det jævnligt og høre om hinandens udfordringer og kvajerier? Hvis du er alene skal du så føre en logbog eller på anden måde give dig tid og plads til at reflektere over, hvordan det går og om du kvajer dig nok?

På AFUK har vi vores eget Kvajepligtsdogme. AFUKs Kvajepligtsdogme peger på de ting, der er vigtigt for os i vores arbejde med vores unge mennesker. Vi skal hele tiden være opmærksomme på at skabe det bedste udgangs punkt for at ruste os til at være nysgerrige og modige så vores lærere sammen med de unge kan styrke den enkeltes muligheder og lyst til at tage ansvar for sin egen indsats i forhold til uddannelse, job, familie, venner og de små og store fællesskaber.

AFUKs Kvajepligtsdogme:

Brug kvajepligten. Det er sådan, vi vokser som mennesker!
Fejr dine fejl. Og Fejr det du kan lære af dem!
Gør altid et forsøg. Det kan alle.
Bed andre om udfordringer eller benspænd i den næste opgave.
Sig JA! Måske er der mere at vinde end at tabe?
Sig eller skriv din mening næste gang, du synes, noget er forkert eller for dårligt.
Anstreng dig for at komme med forslag, der kan gøre noget, du er utilfreds med bedre.
Smag på mindst én ny ting hver uge.
Prøv en helt ny fysisk aktivitet.
Vær ikke kritisk uden at være nysgerrig.

Køb Kvajepligtsdogmet for 199 kr + forsendelse
Skriv til Stine Skot på ssb@afuk.dk